Beartas Príobháideachais

Tuigeann Infinity Business Growth Network Ltd go bhfuil do phríobháideacht tábhachtach duit féin agus go bhfuil cúram ort faoin gcaoi a n-úsáidtear agus a roinntear do chuid sonraí pearsanta ar líne. Tá meas agus luach againn ar phríobháideacht gach duine a thugann cuairt ar an suíomh Gréasáin seo, franchiseek.com (“Ár Suíomh”) agus ní bhaileoimid agus úsáidfimid sonraí pearsanta ach ar bhealaí a ndéantar cur síos orthu anseo, agus ar bhealach atá comhsheasmhach lenár n-oibleagáidí agus le do chearta faoin dlí.

Léigh an Polasaí Príobháideachta seo go cúramach le do thoil agus déan cinnte go dtuigeann tú é. Meastar go nglacann tú lenár bPolasaí Príobháideachta ar do chéad úsáid ar ár Suíomh. Iarrfar ort an Polasaí Príobháideachta seo a léamh agus glacadh leis agus tú ag comhlánú aon fhoirmeacha teagmhála, foirmeacha síntiúis ar Ár Láithreán. Mura nglacann tú leis an mBeartas Príobháideachta seo agus má aontaíonn tú leis, ní mór duit stop a chur lenár Suíomh a úsáid láithreach.

1. Sainmhínithe agus Léirmhíniú

Sa Bheartas seo, beidh na bríonna seo a leanas leis na téarmaí seo a leanas:

“Cuntas”ciallaíonn sé cuntas a theastaíonn chun réimsí agus gnéithe áirithe dár Láithreán a rochtain agus / nó a úsáid;
“Fianán”ciallaíonn comhad téacs beag a chuireann Ár Suíomh ar do ríomhaire nó ar do ghléas nuair a thugann tú cuairt ar chodanna áirithe dár Láithreán agus / nó nuair a úsáideann tú gnéithe áirithe dár Suíomh. Tá sonraí faoi na Fianáin a úsáideann Ár Láithreán leagtha amach i gcuid 13, thíos;
“Dlí na bhFianán”ciallaíonn sé na codanna ábhartha de na Rialacháin um Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach (Treoir an CE) 2003
“Sonraí pearsanta”ciallaíonn sé aon sonraí agus na sonraí go léir a bhaineann le duine inaitheanta ar féidir iad a aithint go díreach nó go hindíreach ó na sonraí sin. Sa chás seo, ciallaíonn sé sonraí pearsanta a thugann tú dúinn trínár Suíomh. Ionchorpróidh an sainmhíniú seo, nuair is infheidhme, na sainmhínithe dá bhforáiltear san Acht um Chosaint Sonraí 1998 OR Rialachán AE 2016/679 - an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“GDPR”)
“Táimid / Linn / Ár”ciallaíonn Infinity Business Growth Network Ltd, cuideachta theoranta atá cláraithe i Sasana faoi uimhir cuideachta 9073436, arb é a seoladh cláraithe 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES, agus a bhfuil a phríomhsheoladh trádála mar atá thuas.

2. Eolas fúinn

 • Tá ár Suíomh faoi úinéireacht agus á fheidhmiú ag Infinity Business Growth Network Ltd, cuideachta theoranta atá cláraithe i Sasana faoi uimhir cuideachta 9073436, arb é a seoladh cláraithe 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES agus a bhfuil a phríomhsheoladh trádála mar atá thuas.
 • Is é ár n-uimhir CBL 252 9974 63.
 • Is é an tUasal Joel Bissitt ár nOifigeach Cosanta Sonraí, agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis trí ríomhphost ag , ar an teileafón ar 01323 332838, nó tríd an bpost ag 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES.

3. Cad a Chlúdaíonn an Beartas seo?

Ní bhaineann an Polasaí Príobháideachta seo ach le d’úsáid as Ár Suíomh. D’fhéadfadh go mbeadh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile ar ár Suíomh. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil aon smacht againn ar an gcaoi a mbailíonn, a stóráiltear nó a úsáideann do láithreáin ghréasáin do chuid sonraí agus Molaimid duit polasaithe príobháideachta aon láithreáin ghréasáin den sórt sin a sheiceáil sula soláthraíonn tú aon sonraí dóibh.

4. Do Chearta

 • Mar ábhar sonraí, tá na cearta seo a leanas agat faoin GDPR, a dearadh an Beartas seo agus Ár n-úsáid sonraí pearsanta chun tacú leo:
 • An ceart go gcuirfí ar an eolas muid maidir lenár mbailiú agus úsáid sonraí pearsanta;
 • An ceart rochtana ar na sonraí pearsanta atá againn fút (féach cuid 12);
 • An ceart chun ceartú má tá aon sonraí pearsanta atá againn fút míchruinn nó neamhiomlán (téigh i dteagmháil linn ag úsáid na sonraí i gcuid 14);
 • An ceart go ndéanfaí dearmad ort - ie an ceart iarraidh orainn aon sonraí pearsanta atá againn fút a scriosadh (Ní choinnímid do chuid sonraí pearsanta ach ar feadh tréimhse teoranta, mar a mhínítear i gcuid 6 ach más mian leat go scriosfaimis níos luaithe iad, le do thoil déan teagmháil linn ag úsáid na sonraí i gcuid 14);
 • An ceart chun próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh (ie a chosc);
 • An ceart chun iniomparthacht sonraí (cóip de do shonraí pearsanta a fháil le hathúsáid le seirbhís nó eagraíocht eile);
 • An ceart agóid a dhéanamh in aghaidh Linn ag úsáid do chuid sonraí pearsanta chun críocha áirithe; agus
 • Cearta maidir le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe.
 • Má tá aon chúis ghearáin agat maidir lenár n-úsáid de do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí a chuirtear ar fáil in alt 14 agus Déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a réiteach duitse. Mura féidir linn cabhrú, tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta na RA, Oifig an Choimisinéara Faisnéise.
 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi do chearta, téigh i dteagmháil le do thoil le hOifig an Choimisinéara Faisnéise nó le do Bhiúró Comhairle Saoránach áitiúil.
5. Cad iad na Sonraí a Bhailímid?

Ag brath ar an úsáid a bhain tú as ár Suíomh, féadfaimid cuid de na sonraí pearsanta agus neamhphearsanta seo a leanas a bhailiú (féach cuid 13 freisin ar Ár n-úsáid Fianáin agus teicneolaíochtaí cosúla:

 • ainm;
 • dáta breithe;
 • inscne;
 • ainm gnó / cuideachta
 • seoladh
 • uimhir theileafóin
 • seoladh ríomhphoist
 • Teideal an phoist;
 • gairm;
 • faisnéis teagmhála mar sheoltaí ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin;
 • faisnéis dhéimeagrafach mar chód poist, roghanna agus leasanna;
 • faisnéis airgeadais mar uimhreacha cártaí creidmheasa / dochair;
 • Seoladh IP;
 • cineál agus leagan brabhsálaí gréasáin;
 • córas oibriucháin;
 • liosta URLanna ag tosú le suíomh atreoraithe, do ghníomhaíocht ar Ár Láithreán, agus an suíomh a dtéann tú as;
 • Aon sonraí breise a roghnaíonn tú a roinnt

6. Conas a Úsáidimid Do Shonraí?

 • Déantar na sonraí pearsanta go léir a phróiseáil agus a stóráil go sábháilte, ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá i bhfianaise na gcúiseanna / na gcúiseanna ar bailíodh iad ar dtús. Comhlíonfaimid ár n-oibleagáidí agus cosnóimid do chearta faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 & GDPR i gcónaí. Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi shlándáil féach cuid 7, thíos.
 • Beidh bunús dleathach i gcónaí lenár n-úsáid de do shonraí pearsanta, bíodh sé riachtanach chun go gcomhlíonfaimid conradh leat, toisc gur thoiligh tú lenár n-úsáid de do shonraí pearsanta (m.sh. trí liostáil le ríomhphoist), nó toisc go bhfuil sé Inár Leasanna dlisteanacha. Go sonrach, féadfaimid do chuid sonraí a úsáid chun na críocha seo a leanas:
 • Do Chuntas agus fiosrúchán a sholáthar agus a bhainistiú lena n-áirítear do chuid sonraí a chur ar aghaidh chuig fógróirí ábhartha ar Ár Láithreán
 • Do rochtain ar ár Suíomh a sholáthar agus a bhainistiú;
 • Do thaithí ar ár Suíomh a phearsanú agus a chur in oiriúint;
 • Ár dTáirgí a Sholáthar AGUS / NÓ seirbhísí duit (tabhair faoi deara go dteastaíonn do chuid sonraí pearsanta uainn chun conradh a dhéanamh leat);
 • Pearsanú agus oiriúnú ár gcuid táirgí AGUS / NÓ seirbhísí duitse;
 • Ag freagairt ríomhphoist uait;
 • R-phoist a roghnaigh tú a sholáthar duit (féadfaidh tú díliostáil nó rogha an diúltaithe a dhéanamh ag am ar bith trí dhíliostáil ar Ár suíomh
 • Taighde margaidh;
 • Anailís a dhéanamh ar d’úsáid ar ár Suíomh agus aiseolas a bhailiú le cur ar ár gcumas ár Láithreán agus d'eispéireas úsáideora a fheabhsú go leanúnach;
 • Le do chead agus / nó má cheadaíonn an dlí é, féadfaimid do chuid sonraí a úsáid chun críocha margaíochta a bhféadfadh teagmháil a dhéanamh leat trí r-phost a bheith san áireamh AGUS / NÓ teileafóin AGUS / NÓ Teachtaireacht téacs SMS AGUS / NÓ post le faisnéis thar ceann ár bhfógróirí, nuacht agus tairiscintí ar Ár gcuid táirgí AGUS / NÓ Ní sheolfaimid, áfach, aon mhargaíocht nó turscar gan iarraidh chugat agus glacfaimid gach céim réasúnach lena chinntiú go gcosnóimid do chearta go hiomlán agus go gcomhlíonfaimid ár n-oibleagáidí faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 OR GDPR agus na Rialacháin um Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach (Treoir an CE) 2003.
 • AGUS / NÓ
 • Féadfaidh tríú páirtithe a bhfuil a n-ábhar le feiceáil ar Ár Láithreán Fianáin tríú páirtí a úsáid, mar a shonraítear thíos i gcuid 13. Féach roinn 13 le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Fianáin a rialú. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil smacht againn ar ghníomhaíochtaí tríú páirtithe den sórt sin, ná ar na sonraí a bhailíonn siad agus a úsáideann siad agus tugann muid comhairle duit beartais phríobháideachta aon tríú páirtithe den sórt sin a sheiceáil.
 • Tá sé de cheart agat do thoiliú Linn a tharraingt siar ag úsáid do chuid sonraí pearsanta ag am ar bith, agus a iarraidh go scriosfaimid iad.
 • Ní choinnímid do chuid sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá i bhfianaise na gcúiseanna / na gcúiseanna ar bailíodh iad ar dtús. Coinneofar sonraí mar sin do na tréimhsí seo a leanas (nó cinnfear a gcoinneáil ar na boinn seo a leanas):
 • Go dtí gur mhaith leat díliostáil a dhéanamh trínár suíomh Gréasáin.

7. Conas agus Cá háit a Stórálaimid Do Shonraí?

 • Ní choinnímid do chuid sonraí pearsanta ach chomh fada agus a theastaíonn uainn chun iad a úsáid mar a thuairiscítear thuas i roinn 6, agus / nó chomh fada agus a bhíonn do chead againn iad a choinneáil.
 • Féadfar cuid de do chuid sonraí go léir nó iad go léir a stóráil lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“an LEE”) (Cuimsíonn an LEE ballstáit uile an AE, móide an Iorua, an Íoslainn, agus Lichtinstéin). Meastar go nglacann tú leis seo agus go n-aontaíonn tú leis trí Ár Suíomh a úsáid agus faisnéis a chur isteach chugainn. Má dhéanaimid sonraí a stóráil lasmuigh den LEE, glacfaimid gach céim réasúnach lena chinntiú go gcaitear le do chuid sonraí chomh sábháilte agus chomh sábháilte agus a bheadh ​​siad laistigh den RA agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 OR GDPR lena n-áirítear:
 • Freastalaithe slána agus modhanna criptithe eile a sholáthraíonn ár soláthraithe óstála láithreán gréasáin agus tríú páirtí a úsáid.
 • Tá slándáil sonraí an-tábhachtach dúinn, agus chun do chuid sonraí a chosaint Tá bearta oiriúnacha glactha againn chun sonraí a bhailítear trínár Suíomh a chosaint agus a dhaingniú.
 • I measc na gcéimeanna a ghlacann muid chun do chuid sonraí a dhaingniú agus a chosaint tá:
 • Freastalaithe slána agus modhanna criptithe eile a sholáthraíonn ár soláthraithe óstála láithreán gréasáin agus tríú páirtí a úsáid

8. An Roinnimid Do Shonraí?

Féadfaimid do chuid sonraí a roinnt le cuideachtaí eile inár ngrúpa chun críocha margaíochta. Cuimsíonn sé seo Ár bhfochuideachtaí Agus Ár gcuideachta shealbhaíochta agus a fochuideachtaí.

 • Uaireanta is féidir linn conradh a dhéanamh le tríú páirtithe chun táirgí agus seirbhísí a sholáthar duit ar ár son. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo próiseáil íocaíochta, seachadadh earraí, saoráidí innill chuardaigh, fógraíocht agus margaíocht. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go mbeadh rochtain ar chuid nó do chuid sonraí go léir ag teastáil ó na tríú páirtithe. Sa chás go dteastaíonn aon cheann de do chuid sonraí chun na críche sin, Glacfaimid gach céim réasúnach lena chinntiú go láimhseálfar do chuid sonraí go sábháilte, slán, agus de réir do chearta, ár n-oibleagáidí, agus oibleagáidí an tríú páirtí faoin dlí .
 • Féadfaimid staitisticí a thiomsú faoi úsáid Ár Láithreáin lena n-áirítear sonraí maidir le trácht, patrúin úsáide, uimhreacha úsáideoirí, díolacháin agus faisnéis eile. Beidh gach sonraí den sórt sin gan ainm agus ní áireofar iontu aon sonraí a shainaithníonn go pearsanta, nó aon sonraí gan ainm is féidir a chomhcheangal le sonraí eile agus a úsáid chun tú a aithint. Féadfaimid ó am go ham sonraí den sórt sin a roinnt le tríú páirtithe mar infheisteoirí ionchasacha, cleamhnaithe, comhpháirtithe agus fógróirí. Ní dhéanfar sonraí a roinnt agus a úsáid ach laistigh de theorainneacha an dlí.
 • Uaireanta is féidir linn próiseálaithe sonraí tríú páirtí a úsáid atá suite lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“an LEE”) (Cuimsíonn an LEE gach ballstát den AE, móide an Iorua, an Íoslainn, agus Lichtinstéin). Sa chás go n-aistrímid aon sonraí pearsanta lasmuigh den LEE, glacfaimid gach céim réasúnach lena chinntiú go gcaitear le do chuid sonraí chomh sábháilte agus chomh sábháilte agus a bheadh ​​siad laistigh den RA agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 OR GDPR
 • In imthosca áirithe, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí orainn de réir dlí sonraí áirithe atá á gcoinneáil againn a roinnt, a bhféadfadh do shonraí pearsanta a áireamh iontu, mar shampla, i gcás ina bhfuil baint againn le himeachtaí dlí, áit a bhfuilimid ag comhlíonadh ceanglais dhlíthiúla, ordú cúirte, nó rialtasach údarás.

9. Cad a tharlóidh má athraíonn ár ngnó lámha?

 • Féadfaimid, ó am go ham, ár ngnó a leathnú nó a laghdú agus d’fhéadfadh go mbeadh díol agus / nó aistriú rialaithe ar ár ngnó go léir nó cuid de i gceist leis seo. Aistreofar aon sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil, i gcás ina mbaineann siad le haon chuid dár ngnó atá á aistriú, in éineacht leis an gcuid sin agus ceadófar an t-úinéir nua nó an páirtí nua-rialaithe, faoi théarmaí an Pholasaí Príobháideachta seo. gan na sonraí sin a úsáid ach chun na gcríoch céanna ar bhailigh Linn iad i dtosach.
 • Sa chás go n-aistreofar aon chuid de do chuid sonraí ar bhealach, ní dhéanfar teagmháil leat roimh ré agus cuirfear ar an eolas tú faoi na hathruithe. Tabharfar rogha, áfach, go scriosfaidh an t-úinéir nó an rialtóir nua do chuid sonraí.

10. Conas is Féidir Leat Do Shonraí a Rialú?

 • De bhreis ar do chearta faoin GDPR, a leagtar amach i gcuid 4, nuair a chuireann tú sonraí pearsanta isteach trínár Suíomh, féadfar roghanna a thabhairt duit chun ár n-úsáid de do chuid sonraí a shrianadh. Tá sé mar aidhm againn go háirithe rialuithe láidre a thabhairt duit maidir lenár n-úsáid de do chuid sonraí chun críocha margaíochta dírí (lena n-áirítear an cumas diúltú do ríomhphoist a fháil uainn a fhéadfaidh tú a dhéanamh trí dhíliostáil ag baint úsáide as na naisc a chuirtear ar fáil inár ríomhphoist agus an pointe a sholáthar do chuid sonraí
 • B’fhéidir gur mhaith leat freisin clárú le ceann amháin nó níos mó de na seirbhísí tosaíochta atá ag feidhmiú sa RA: An tSeirbhís Tosaíochta Teileafóin (“an TPS”), an tSeirbhís Tosaíochta Teileafóin Corparáideach (“an CTPS”), agus an tSeirbhís Tosaíochta Ríomhphoist (“ an MPS ”). D’fhéadfadh go gcabhródh siad seo le cosc ​​a chur ort margaíocht gan iarraidh a fháil. Tabhair faoi deara, áfach, nach gcuirfidh na seirbhísí seo cosc ​​ort cumarsáid mhargaíochta a fháil a thoiligh tú a fháil.

11. Do cheart chun faisnéis a choinneáil siar

 • Féadfaidh tú rochtain a fháil ar réimsí áirithe dár Láithreán gan aon sonraí a sholáthar ar chor ar bith gan fianáin a áireamh. Mar sin féin, chun na gnéithe agus na feidhmeanna go léir atá ar fáil ar Ár Láithreán a úsáid b’fhéidir go n-iarrfaí ort sonraí áirithe a bhailiú a chur isteach nó a cheadú.

12. Conas is Féidir Leat Do Shonraí a Rochtain?

Tá sé de cheart agat cóip d’aon cheann de do shonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn Faoin GDPR a iarraidh, tá táille £ 10 iníoctha agus Soláthróimid aon fhaisnéis agus an fhaisnéis uile mar fhreagairt ar d’iarratas laistigh de 40 lá. Téigh i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh sonraí ag nó na sonraí teagmhála thíos i gcuid 14. a úsáid. Nó, féach ar ár mBeartas um Chosaint Sonraí anseo

13. Ár bhFianáin a Úsáid

Úsáideann ár Suíomh fianáin chun an t-eispéireas úsáideora is fearr a sholáthar do do chuairt. Chun sonraí iomlána ár mbeartas fianán a fheiceáil tabhair cuairt ar franchiseek.com/cookie-policy

14. Teagmháil Linn

Má tá aon cheist agat faoinár Láithreán nó faoin mBeartas Príobháideachta seo, téigh i dteagmháil linn trí r-phost ag , ar an teileafón ar +44 1323 332838, nó tríd an bpost ag 2 Bromley Rd, Seaford, East Sussex, BN25 3ES. Cinntigh le do thoil go bhfuil do cheist soiléir, go háirithe más iarratas é ar fhaisnéis faoi na sonraí atá á coinneáil againn fút (mar atá faoi alt 12, thuas).

15. Athruithe ar ár mBeartas Príobháideachta

Féadfaimid an Polasaí Príobháideachta seo a athrú ó am go ham (mar shampla, má athraíonn an dlí). Postálfar aon athruithe láithreach ar Ár Láithreán agus measfar gur ghlac tú le téarmaí an Pholasaí Príobháideachta ar do chéad úsáid ar ár Suíomh tar éis na n-athruithe. Molaimid duit an leathanach seo a sheiceáil go rialta chun a bheith suas chun dáta.